RSS

You are here

Цивилни сектор треба да буде партнер државе

Цивилни сектор треба да постане партнер државе у процесу доношења одлука, а његово веће укључивање у преговоре Србије и ЕУ приближиће нашу земљу ЕУ, закључак је скупа на коме су представљене "Смернице за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења одлука“.

 

„Посматрам Oрганизације цивилног друштва (ОЦД) као партнере са којима може пуно заједнички да се уради“, рекла је потпредседник Владе Србије проф. др Зорана Михајловић. Она је подсетила да је Влада 26. августа ове године усвојила Смернице и истакла да се „залаже да тај документ постане обавеза за сва министарства и друге органе“. „Позивам све ОЦД да помогну Влади Србије, посебно сектору на чијем сам челу“, рекла је Михајловић. „За доношење било ког закона или прописа треба да постоји јавна расправа у којој би требало да учествују ОЦД, као и да оне уместо контролора буду иницијатори многих прописа“, изјавила је Михајловић.

 

Шеф Делегације Европске уније (ЕУ) у Србији Мајкл Девенпорт рекао је да су Смернице кључни документ којим ће се омогућити успостављање системске сарадње државе и цивилног сектора. "Србија већ има успостављен механизам кад су у питању јавне расправе. Овај механизам ће бити нови почетак за систематску сарадњу. Надамо се да ће овај документ усмерити на системско укључивање ОЦД у раној фази доношења одлука које су важне за цело друштво", истакао је Девенпорт. То, како је додао, подразумева процес планирања и израде прописа. "На ова начин Србија чини још један корак ка придруживању ЕУ. Смернице су производ партнерства и усвојени су у тренутку када је у припреми још један битан документ за развој ОЦД у Србији - израда Националне стратегије за стварање подстицајног окружења за развој ОЦД за период од пет година", подсетио је Девенпорт.

 

Шеф Преговарачког тима Србије са ЕУ Тања Мишчевић казала је да је укључивање и учешће цивилног друштва у цео преговарачки процес од самог почетка "било носећи елемент преговарачког процеса и његова велика снага". Процес ЕУ интеграција није процес само једне владе, рекла је Мишчевић и додала да без учешћа и партнерства ОЦД у том процесу "не можемо бити ни добри, ни успешни".

 

Директорка Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Ивана Ћирковић, представљајући Смернице, казала је да учешће организација цивилног друштва у поступцима припреме, доношења и праћења примене прописа, треба да се заснива на њиховом активном учешћу у свим фазама процеса доношења прописа. Она је додала и да је Влада препоручила да се ове смернице примењују и у покрајини и на локалном нивоу.