You are here

Додељена подстицајна средства од укупно 73 милиона динара за унапређење комбинованог транспорта

Београд, 15. јул – Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић потписао је данас заједно са представницима привредних друштава Уговор о додели финансијских средстава као стимулативних мера за унапређење комбинованог транспорта за 2022. годину, у укупном износу од 73 милиона динара.

„Упркос чињеници да се у Европи одвија рат између земаља које пружају сировинску базу, када се логистика намеће као кључно питање обезбеђивања сировина и стабилности нашој држави али и целој Европи, као и обезбеђивање одрживе потрошње енергената, Влада Републике Србије, преко ресорног министарства поново је у могућности да помогне привредним друштвима чија је претежна делатност обављање комбинованог транспорта да унапреде своје пословање и реализацијом предметних инвестиција допринесу даљем развоју железничког саобраћаја и комбинованог транспорта на територији Републике Србије“, истакао је министар Момировић.

Министар Момировић је додао да се овим  потписивањем показује стабилност финансија у нашој држави као и одлучност наставка инвестиција које ће довести до даљег раста економског стандарда наших грађана.

Привредна друштва која су добила финансијска средства у поступку за доделу средстава као стимулативних мера путем јавног позива за унапређење комбинованог транспорта за 2022. годину су: Комбиновани превоз ДОО Прокупље, Предузеће за услуге шпедиције и трговину Милшпед ДОО Београд, Трансагент оператор ДОО Београд, Привредно друштво за међународну и унутрашњу шпедицију и јавна складишта Транспортшпед ДОО Београд, Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и услуге Нелт цо. ДОО Добановци.

Влада Републике Србије је покренула велики инвестициони циклус улагања у унапређење железничке инфраструктуре са циљем стварања оптималних услова за функционисање железничког саобраћаја као масовног, еколошки најприхватљивијег и енергетски најефикаснијег вида превоза, у складу са савременим тенденцијама развоја транспортног система у целини и циљевима политике постизања климатске неутралности и одрживости.