You are here

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обавештава јавност да ће у периоду од 11. септембра до 3. октобра 2023. године, спроводити јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“ бр.104/16 и 9/20).

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, позива државне органе, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се у оквиру јавне расправе упознају са текстом Нацрта закона и дају своје примедбе, предлоге и сугестије. 

Јавну расправу о Нацрту закона, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре организоваће у форми презентација и дискусија, које ће се одржати у:

 

                        1) Зајечару - 13. септембра 2023. године, у термину од 12,00 до 14,00 часова, Николе Пашића 37, Зајечар;

                        2) Сомбору - 18. септембра 2023. године, у термину од 11,00 до 13,00 часова, Венац Степе Степановића 30;

                        3) Краљеву - 20. септембра 2023. године, у термину од 11,00 до 13,00 часова, Омладинска 2;

                        4) Крагујевцу - 22. септембра 2023. године, у термину од 11,00 до 13,00 часова, Др Зорана Ђинђића 10/IV;

                        5) Нишу - 26. септембра 2023. године, у термину од 11,00 до 13,00 часова, Добричка 2;

                        6) Новом Саду-28. септембра 2023. године, у термину од 11,00 до 13,00 часова, Народног фронта 10;

                        7) Београду - 2. октобра 2023. године, у термину од 11,00 до 13,00 часова, у просторијама Привредне коморе Србије, улица Ресавска 13 - 15.

 

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре путем електронске поште на имејл адресу: sednice.vlade@mgsi.gov.rs или поштом на адресу Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, са напоменом: „За Нацрт закона о изменама и допунама Закона о становању и одржавању зграда”