You are here

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту закона о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају

 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обавештава јавност да ће у периоду од 1. до 20. септембра 2023. године, спроводити јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РСˮ, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон, 83/18, 9/20 и 62/23), у даљем тексту: Нацрт закона). Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, позива државне органе, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се у оквиру јавне расправе упознају са текстом Нацрта закона и дају своје примедбе, предлоге и сугестије. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре путем електронске поште на имејл адресу: vazdusni.saobracaj@mgsi.gov.rs или поштом на адресу Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, са напоменом: „За Нацрт закона о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају.