You are here

Момировић: Kрагујевац добија 260 километара канализационе мреже и регионалну депонију са спалионицом

 

 БЕОГРАД, 17. март  – Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић одржао је састанак са градоначелником Kрагујевца Николом Дашићем у оквору промоције и реализације пројекта „Чиста Србија“, којим је предвиђено интензивно улагање у изградњу канализационе мреже и регионалне депоније са спалионицом у Kрагујевцу.

„Очекујемо да би радове у Kрагујевцу могли да покренемо на јесен. Изузетно сам задовољан састанком са градоначелником Kрагујевца и договореном динамиком. У центру Шумадије, за простор где живи преко 200.000 становника, градићемо канализационе мрежу од 260 км и нову регионалну депонију са спалионицом. Инвестиција је укупне вредности 190 милиона за изградњу канализације и три постројења за прераду, у Страгарима, Баточинини и самом Kрагујевцу. За изградњу нове регионалне депоније за цео Kрагујевачки округ, определили смо инвестицију од 118 милиона еура, која обухвата и ново постројење за спаљивање отпада“, навео је министар Момировић.

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић и директор кинеске грађевинске корпорације ЦРБЦ Џанг Сјаојуен потписали су недавно комерцијалне уговоре о пројектовању и изградњи канализационе инфраструктуре и о пројектовању и извођењу радова на изградњи инфраструктуре за одлагање комуналног чврстог отпада у Србији. Уговорима ће бити омогућено пројектовање и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода, канализационе мреже и пумпних станица у 65 локалних самоуправа на 73 локације, као и санација или изградња регионалних депонија на шест локација.