You are here

Момировић: Пловност Саве и Дунава пресудна за снабдевање енергентима

Барич, 16. август – У претходних осам месеци фокусирали смо се на инвестиције у пловност речних путева, јер смо знали да ће они постати главни коридори за снабдевање енергентима, изјавио је министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић након обиласка интервентних багерских радова на сектору код Барича на Сави, који се одвијају са циљем да се обезбеди прописана дубина пловног пута у периоду изразито ниског водостаја.

Министарство граћевинарства, саобраћаја и инфраструктуре предузима интервентне багерске радове како би се обезбедила пловност речних путева главним корисницима речног саобраћаја - највећим индустријама попут грађевинске, хемијске и нафтне индустрије, као и пољопривреди.

„Предузимамо све активности на Сави и Дунаву, нашим главним водним коридорима, како би додатно подигли ефикасност и убрзали пловидбу, али и осигурали стабилно обезбеђивање тржишта угљем, нафтом и дериватима нафте. Брзом реакцијом и константним улагањем у речни транспорт успели смо да обезбедимо пловност Саве и Дунава и тако будемо практично једина држава у Европи која није приморана да обуставља речни саобраћај у тренуцима када је водостај рекордно низак. На овај начин показујемо колико се боримо за нашу индустрију и привреду, јер при оваквим водостајима већина држава у Европи или обуставља пловидбу или уводи значајна ограничења. Речни саобраћај је кључан за снабдевање енергентима и радимо на томе да обезбедимо пловност река главним корисницима речног саобраћаја - највећим индустријама попут грађевинске, хемијске и нафтне индустрије, као и пољопривреди“, изјавио је министар Томислав Момировић.

„Наш приступ у Србији желимо да видимо и у другим дунавским државама, јер резултати наших напора и радова у Србији имаће значајно ограничен ефекат ако и друге земље не покажу исти ниво проактивности. Ако ми урадимо све што је у нашој моћи да обезбедимо пловни пут и у условима изразито ниског водостаја, онда очекујемо и да друге државе направе напор да обезбеде макар минималну проходност пловног пута, а не да имамо потпуне обуставе пловидбе које данас имамо низводно од Србије. У том смислу имаћу састанак са бугарским колегом и предложићу да се размотре апсолутно све опције које ће омогућити проходност Дунава за пловидбу, јер је то од великог значаја за Србију.“

Поред сектора Барич на Дунаву, МГСИ обавља интервентне багерске радове на још две деонице на Дунаву, код Чортановаца и код Футога. Циљ ових радова је да се обезбеди прописана дубина и ширина пловног пута Дунава и Саве, чак и у периоду изразито ниског водостаја, када ниво воде иде далеко испод тзв. ниског пловидбеног нивоа.