You are here

Момировић: Прелаз на Хоргошу добија проширење за шест нових саобраћајних трака

 

Хогош, 21. децембар  - Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић потписао је данас Уговор за извођење радова на реконструкцији и доградњи граничног прелаза Хоргош 1 на територији општине Кањижа са представницима компаније Јадран д.о.о., која ће бити извођач на овом пројекту.

Планирано проширење локације граничног прелаза „Хоргош“ је од изузетне важности јер представља део европског коридора 10 и једну од кључних тачака транзитог саобраћаја кроз нашу земљу.

,,Вредност пројекта је мало већа од две милијарде динара, проширује се гранични прелаз за укупно шест трака, четири за путнички и две за теретни саобраћај. Потпуно ћемо модернизовати овај гранични прелаз и очекујемо да ће то значајно убрзати промет људи и роба'' казао је Момировић.

Он је нагласио да када су границе у питању, фокус политике Владе Републике Србије у складу с идејом ''Отвореног Балкана'' је да се обезбеди слободан проток људи и роба.

Министар се захвалио  председнику Скупштине АП Војводине на подршци у низу заједничких пројеката који се тренутно реализују, истичући да резултат те сарадње ће се најбрзе видети у наредним месецима по пуштању у саобраћај прве деонице брзе пруге од Београда до Будимпеште.

 

''На овом граничном прелазу на годишњем нивоу прође 6,6 милиона путника, милион и двеста хиљада путничких возила, више  од триста хиљада камиона и негде око десет хиљада аутобуса. Те  бројке саме по себи говоре о томе да је овај прелаз неопходно стално обнављати, проширивати и прилагођавати захтевима и потребама'' рекао је Пастор.

 

Пројектним задатком, осим реконструкције неких од постојећих објеката, предвиђена је изградња четири нове саобраћајне траке за путничка возила и аутобусе (2+2) на улазу у земљу, две додатне саобраћајне траке за камионе на излазу из земље и једне траке за вангабаритна возила на улазу у земљу. Укупна уговорена вредност  пројекта износи 2.088.306.057,03 РСД са ПДВ-ом.

 

,,Пројекат ће се састојати у дванаест фаза, прва фаза је пројектовање, затим следе грађевински радови, радови на нискоградњи, електро-машински радови  као и озелењавање зелених површина'' изјавио је Никола Малбаша, директор компаније Јадран.