You are here

Момировић: Следеће седмице механизација стиже на прву критичну тачку на Дунаву у Бугарској

Београд, 17. септембар У првој половини наредне седмице наши бродови стижу на прве критичне тачке у Бугарској, где ћемо са нашим пријатељима кренути са интервентним багерским радоваима, јер се за енергетску стабилност и функционисање српске индустрије у наредних месец дана боримо на Дунаву, изјавио је министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић.

“Током наредне недеље ћемо обићи наше раднике у Бугарској како би на лицу места проверили како радови напредују, али и пружили сву потребну подршку нашим људима које смо због ургентности ситуације упутили у другу земљу како би урадили све што је могуће да обезбедимо стабилност српске економије и то у борби са природом, односно историјски ниским водостајем. Имајући у виду специфичност посла коју српска механизација треба да уради у Бугарској, како би се обезбедило уредно допремање угља у ТЕНТ, увоз евродизела, вештачког ђубрива, као и извоз пољопривредних производа, остварена је пуна сарадња са надлежним државним органима у Бугарској и надамо се да ћемо и даље имати сјајну интеракцију са комшијама у циљу остваривања заједничког важног циља за читаву Европу – потпуне пловности Дунавом, нашим најзначајнијим пловним коридором”, изјавио је министар Момировић.

Министар Момировић је додао да ће Влада Републике Србије и МГСИ наставити да дају стручну подршку комшијама које се, као и надлежни у Србији, боре са историјским ниским водостајем река и делимичним или потпуним прекидом рећног саобраћаја.

“Конвој техничке механизације под спрском заставом у среду је напустила воде Републике Србије и у првој половини наредне недеље стиже на прву позицију за багеровање у Бугарској. У међувремену екипа хидрографа из Републике Србије која је стигла у Бугарску крајем прошле недеље извршила је хидрографска батиметријска мерења у циљу утврђивања тачног стања пловног пута и планирања багерских радова”, рекао је министар Момировић.

Подсећамо да је у претходном периоду Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре потписало Споразуме са ресорним министарствима у Бугарској и Босни и Херцеговини, који подразумевају заједничке хидротехничке и багерске радове на уређењу критичних сектора за пловидбу на Дунаву и Сави. Споразум о начину финансирања и израде пројектно – техничке документације, вођење управних поступака за процену утицаја на животну средину, издавање локацијских услова, сагласности и грађевинске дозволе за Пројекат „Хидротехнички и багерски радови на уређењу критичног сектора за пловидбу – Ушће Дрине и Саве потписан је 9. септембра између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине, док је Споразумa о сарадњи у техничком одржавању пловног пута Дунава између МГСИ и Министарства транспорта и комуникација Републике Бугарске потписан 3. септембра.