You are here

Момировић: Трстеник добија најсавременију комуналну инфраструктуру

Трстеник, 02. август  –  У оквиру дугогодишње сарадње са Немачком развојном банком КФВ спроводимо пројекте у области водоснабдевања, отпадних вода и управљања чврстим отпадом у вредности од 274 милиона евра, а за еколошку инфраструктуру у Трстенику поред 3,7 милиона евра инвестиционих улагања у изградњу 18 км водоводне мреже и пешачког моста са магистралним цевоводом,  због потреба у области унапређења система отпадних вода, опредељено је још 11,5 милиона евра, изјавио је министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић данас након потписивања посебног уговора за реализацију изградње за пречишћавање отпадних вода и канализационе мреже у овој општини.

„Постојећи канализациони систем у Трстенику нема пречистач отпадних  вода, тако да се целокупна количина сакупљених отпадних вода испушта без пречишћавања у Западну Мораву и то је пракса коју морамо радикално да променимо“, рекао је Момировић.

Министар Момировић уговор за реализацију изградње постројења за пречишћавање отпадних вода и канализационе мреже потписао је са председницом општине Трстеник Миленом Турк,  директорком ЈКСП „Комстан“ Трстеник Слађаном Алексић, и директором КФВ председништва у Србији Рудигером Хартманом који је том приликом предочио који капацитети и услуге ће бити унапређени.

Председница општине Трстеник Милена Турк захвалила се министру Момировићу, КФВ-у, и другим сарадницима, изразила велико задовољство због потписаног уговора  и предстојећих радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода.

„Реализација овог пројекта недвосмислено показује да је решавање еколошких проблема приоритет и за нашу локалну самоуправу ово је изузетно значајан пројекат“, рекла је Милена Турк.

Министар Момировић непосредно пре потписивања уговора у Трстенику одржао је састанак са председником компаније „Бехтел“ која спроводи радове на изградњи Моравског коридора, веома значајног како за Трстеник тако и за читав овај део наше земље и добио јасно уверење да ће до краја ове године бити завршен први део ауто-пута до Макрешана, а врло брзо ће се радови окончати  и до Кошева што би потврдило ефикасну сарадњу када говоримо о динамици извођења радова.

Изградњом централног простројења за пречишћавање отпадних вода у Трстенику капацитета 18.000 еквивалент становника инвестиционе вредности 8 милиона евра, обезбедиће се пречишћавање отпадних вода за урбану зону Трстеника и градско насеље Грабовац где живи око 14.000 становника.

Поред постројења за пречишћавање, важна инвестициона компонента пројекта укључује реконструкцију и проширење 20 км колекторског и канализационог система инвестиционе вредности 3,5 милиона евра у циљу смањења инфилтрације атмосферских и подземних вода, као и у циљу повећања капацитета и проходности постојећег канализационог система у граду. Реконструкција постојећег канализационог система је један од кључних услова за ефикасан рад будућег постројења за пречишћавање отпадних вода.