You are here

Момировић у Народној скупштини: Измене закона у области грађевине и саобраћаја доносе апсолутни просперитет и развој Србије

 

Београд, 19. мај - Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић данас је на Дванаестој седници Првог редовног заседања у 2021. години Народне скупштине Републике Србије, на обједињеној расправи о неколико законских предлога из области грађевинарства и саобраћаја, предлагао и бранио: предлог закона о измени Закона о планирању и изградњи; предлог закона о изменама и допунама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности; предлог закона о изменама и дoпунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама; предлог Закона о метроу и градској железници; предлог закона о потврђивању Споразума о међународном повременом превозу путника аутобусима.

 

 Министар Момировић је на почетку излагања указао да су законске интервенције последице напорног рада на имплементацији како инфраструктурних пројеката, тако и реализацији свих других активности у оквиру надлежности Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

 

Министар је поводом реализације инфраструктурних пројеката истакао предиспозицију за реализацију  истих, а то је макроекономска стабилност која је постигнута у периоду од 2014. до данас. Током излагања, Момировић је навео да се у овом тренутку се пројектује и гради свеукупно око 1000 километара ауто-пута и брзих саобраћајница у оквиру Програма Србија 2020-2025., напоменувши да изградња путева, пруга, аеродрома и метроа директно утиче на стопу раста БДП-а Србије. То показује и први квартал у овој години где је раст грађевине већи од 20 одсто -  а где грађевина у расту БДП-а од 1,2 одсто учествује са две трећине.

Министар је навео да у оквиру овог Програма изузетно важан и развој комуналне инфраструктуре коју Србија почиње да гради 2021. године у планираних 65 локалних самоуправа. Пројектом „Чиста Србија“, укупне инвестиције од 2,7 милијарди евра чији је комерцијални Уговор Министарство потписало у јануару 2021. године, биће омогућено грађанима широм Републике да у складу са својим захтевима и потребама на нивоу градова и општина коначно имају изграђене пречистаче за отпадне воде и канализационе мреже.

 

Изузетно важан предлог закона који је МГСИ упутио Народној скупштини на разматрање је Предлога закона о метроу и градској железници. Потписан је  Меморандум о разумевању за пројекат „Београдски метро“ између Владе Републике Србије, Града Београда, кинеске компаније „Пауер Чајна“ и француских компанија „Алстом“ и „Ежис“. Споразум је вредан 1,83 млрд евра (I фаза прве линије: од Железника до Миријева), а њиме се предвиђа сарадња страна потписница на пројекту изградње метроа у Београду, како би се изградила модерна, ефикасна и поуздана мрежа. Радови на изградњи прве фазе прве линије метроа, од Железника до Миријева, која ће бити дуга 16,5 километара, почеће крајем године изградњом депоа на Макишком пољу. Предвиђено је да прва линија метроа буде завршена до 2028. године, док је планирани рок завршетка целог пројекта предвиђен до 2033. године.

 

Када је у питању Предлог закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, наставља се са усаглашавањем са прописима ЕУ из ове области, како би обезбедили континуитет потпуне усаглашености са Акијем у домену унутрашње пловидбе. Такође, Предлогом закона решавају се правне ситуације које су уочене у пракси када је у питању лучки систем. Пре свега, намера је да применом флексибилних правних форми из Закона о алтернативним инвестиционим фондовима се омогуће истовремено улагање у више мањих речних лука и терминала, које индивидуално не могу да привуку пажњу инвеститора за улагање у њихов даљи развој. На овај начин омогући ће се даљи развој и мањих лука које су важне ,јер омогућавају великом броју компанија које послују у њиховом ширем залеђу да користе водни транспорт који је најефикаснији и најјефтинији за превоз већих количина роба.

У области водног транспорта, ове године завршавају се хидротехнички радови на уређењу критичних сектора за пловидбу на Дунаву, настављамо са радовима на Сави, завршавамо обимне радове на темељној реконструкцији бродске преводнице Ђердап 1, уведен је најмодернији систем обележавања пловног пута на Дунаву у читавој Европи. Оно што је јако важно, ове године завршава се с припремом неколико важних пројеката развоја лука, и то лука у Сремској Митровици, Богојеву и Прахову, а током следеће године очекује се да се заврши и припреми техничка и просторна документација за нову луку у Београду.

 

Приликом одбране  Предлог закона о изменама и допунама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, министар Момировић указао је на велику активност Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре и Владе Републике Србије када се ради о изградњи станова за припаднике безбедносних служби. Станови се граде широм Србије – у Врању и Нишу, у Краљеву, Крагујевцу и Сремској Митровици, као и у Новом Саду и Београду – укупно ће бити изграђено близу 7.000 станова, за 7.000 породица. Тиме ће се трајно решити проблем крова над главом за преко 30.000 људи. Завршено је првих 548 станова у насељу Југовићево у Новом Саду.  На изградњи станова раде српске фирме, као што српске фирме производе све оно чиме се ови станови опремају.

 

Коначно, једнако важан је и Предлог закона о потврђивању Споразума о међународном повременом превозу путника аутобусима (Interbus споразум) и Одлуке бр. 1/2011 Заједничког одбора основаног Interbus споразумом о међународном повременом превозу путника аутобусима. Овим предлогом закона се унапређује развој међународног превоза у Европи и олакшава његова организација и обављање, олакшава  сарадња у туризму, остварује либерализација превоза, остварује виши степен техничких услова за аутобусе у међународном превозу између уговорних страна и побољшава безбедност саобраћаја на путевима и заштита животне средине, остварује примена јединствених мера у погледу рада посаде аутобуса у међународном повременом превозу, остварује примена стандардних образаца превозних докумената чиме се олакшава и поједностављује поступак контроле и усклађују мере и поступци за спровођење инспекцијског надзора.