You are here

Момировић: Уз субвенције сачуваћемо радна места аутобуским превозницима

 

Београд, 11. фебруар Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  Томислав Момировић и Милица Дубљевић испред Привредне коморе Србије састали су се са представницима из удружења друмског саобраћаја Србијатранспорт и Панон транспорт и члановима колективног тела представника аутобуских превозника како би заједно представили Програм распореда и коришћења субвенција за подршку раду аутобуских превозника због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Овим планом субвенција биће додељена бесповратна средства лиценцираним аутобуским превозницима шест месеци у висини од по 600 евра (месечно) у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је помоћ додељена, по сваком аутобусу за кога превозник поседује Извод лиценце.

 

,,Упркос великим економским проблемима у којима се цео свет налази узрокованих пандемијом Корона вируса, наша држава свим напорима се труди да заштити сектор аутобуских превозника, јер без њиховог несметаног рада не можемо ни грађанима Србије који су свакодневни корисници аутобуског превоза да омогућимо нормално функционисање. Урађен је програм распореда и коришћења субвенција за подршку рада аутобуских превозника у циљу очувања њихове делатности, очувања радних места у делатности превоза путника аутобусима јер као што знате ми се годинама суочавамо да нам се радна снага из тог поља нажалост одлива и возачи одлазе да раде у земљама Европске уније'' истакао је Момировић.

 

Да би превозник остварио право на субвенцију потребно је да испуњава следеће услове: да има лиценцу за превоз путника; да над превозником није покренут стечајни поступак; да се над превозником не спроводи поступак за унапред пропремљен план реорганизације или да на снази нису мере из унапред припремљеног плана реорганизације (УППР); да се над превозником не спроводи план реорганизације или да на снази нису мере из унапред припремљеног плана реорганизације (УППР) или поступак ликвидације; да превозник није организован као јавно предузеће.

 

,,Са стране приватног сектора, ове мере су преко потребне и врло је битно што нас је министарство препознало као једну угрожену делатност. Помоћ је дошла у правом тренутку, сви смо се понели крајње одговорно, нисмо отпуштали раднике, поред ових мера иако су краткорочне а неопходне, верујемо да ће ресорно министарство и држава стати уз нас како би саобраћај подигли и одржали'' рекла је Светлана Бјеличић, председница Одбора директора Србијатранспорта и сувласница ''Ракета АБ'' д.о.о. из Бајине Баште.

 

Право на коришћење субвенцијe губи се уколико превозник смањи број запослених за више од 10% у периоду од шест месеци, почевши од дана усвајања Програма, не рачунајући запослене који су са превозником закључили уговор о раду на одређено време пре усвајања овог програма а којима уговор истиче у наведеном шестомесечном периоду. Проверу овог услова за доделу вршиће Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у сарадњи са Централним регистром обавезног социјалног осигурања. Превозник је, у том случају, дужан да изврши повраћај бесповратних средстава са каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза.

Превозници ће моћи да поднесу захтев за коришћење субвенција Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре по објави јавног позива на званичној интернет страници www.mgsi.gov.rs , а потом ће бити формирана комисија чији је задатак утврђивање предлога о стављању на располагање субвенција корисницима који испуњавају прописане услове.

 

Видео на линку овде - Изградња Србије