RSS

You are here

Обнова путне и железничке инфраструктуре биће завршена до 1. октобра

Радови на обнови путне и железничке инфраструктуре, којима управљају државна предузећа у ресору Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, одвијају се по плану и биће завршена до 1. октобра, а санација клизишта до краја године, како је и најављено.

 

Директна штета на саобраћајној инфраструктури, на основу коначних извештаја ЈП „Путеви Србије“, „Железница Србије“ и локалних самоуправа, износи око 140 милиона евра.

 

У области  железничког  саобраћаја,  утврђена  је  штета  на инфраструктури  од  3,42  милијардe динара  (око  30  милиона  евра),  док  је  штета  од  прекида  превоза  путника  и  робе процењена на  око 385 милиона динара или око 3,32 милиона евра.

 

Укупна  штета  на  јавним  путевима износи више од 12 милијарди динара (више од 105 милиона евра). Ова процена укључује штету на државним  путевима  I  и II реда  и  клизиштима, која износи  око  3,9  милијарди  динара (око 35 милиона евра), штету на путним објектима (око 665 милиона динара, односно око 5,80  милиона евра) и штету на коридорима (Коридор 10 - Е 80 и Рута 4 – Пут Е 763) од око 1,8 милијарди динара (око 16,65 милиона евра). У укупан износ укључена је такође и штета на локалним путевима, која износи око 5,5 милијарди динара (око 46,50 милиона евра).

 

Поменути укупан износ процењене штете није коначан, јер поред индиректне штете, треба узети у обзир и појаву нових оштећења услед слегања тла, затим средства потребна за унапређење и модернизацију инфраструктурних система „у оквиру стратегије поновна-боља изградња“, као и губитке због прекида делатности, тј. индиректну штету.