You are here

Сервиси Републичког геодетског завода од 14. јуна 2022. године, недоступни су свим спољним корисницима, из техничких разлога.

Услед наведеног, отежано је спровођење поступака у обједињеној процедури који су везани за наведене сервисе, односно сервисну магистралу и то како подношење захтева, тако и решавање по захтевима, конкретно у поступцима:

  • Издавања локацијских услова и измене локацијских услова;
  1. Издавања решења о грађевинској дозволи, измени грађевинске дозволе и привременој грађевинској дозволи;
  2. Издавања решења о одобрењу за извођење радова, и решења о измени решења о одобрењу за извођење радова;
  3. Пријаве и потврде пријаве радова;
  4. Издавања решења о употребној дозволи;
  5. Уписа права својине и решења о кућном броју;

 Надлежни органи раде на отклањању наведених техничких сметњи, те ће исте бити отклоњене у најкраћем могућем року и успостављено пуно функционисање Централне евиденције обједињених процедура.