You are here

УСВОЈЕНА НОВА УРЕДБА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА СУБВЕНЦИОНИСАНЕ ДОДЕЛЕ ЗАШТИТИНИХ РАМОВА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

 

Влада Републике Србије је 30. децембра 2022. године усвојила Уредбу о условима и начину спровођења субвенцисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор („Службени гласник РС“, број 144/22) којом се наставља спровођење субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор и у 2023. години.

У складу са чланом 2. Уредбе, право на субвенционисану доделу заштитног рама поред лица која су власници или корисници трактора регистрованих у Републици Србији имају и имаоци нерегистрованих трактора старијих од десет година, који из оправданих разлога нису у могућности да прибаве одговарајући доказ о власништву и пореклу возила и доказ о измиреним царинским и пореским обавезама за возило и који су у законитом и савесном поседу возила најмање пет година.

Укупна расположива средства за реализацију субвенционисане набавке заштитног рама у 2023. години, обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22) на Разделу 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у висини од 125.000.000 динара.

Спровођење Уредбе врши Агенција за безбедност саобраћаја у сарадњи са Министарством.

Захтеви за субвенционисану доделу заштитног рама подносе се Агенцији закључно са 30. септембром 2023. године за текућу годину након што Агенција распише Јавни позив за подношење захтева за субвенционисану доделу заштитног рама, који се објављује на званичној интернет презентацији Агенције – www.abs.gov.rs.

 

Подсећања ради, у последње три године у Републици Србији у саобраћајним незгодама у којима су учествовали трактори и догађајима ван пута укупно је погинуло 164. док је повређено 360 лица.  Узимајући у обзир наведене податке а полазећи од чињенице да се процењује да у Републици Србији има око 100.000 трактора без заштитне кабине или рама, Влада Републике Србије је омогућила спровођење субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор као једну од превентивних мера за смањење броја страдања услед превртања трактора без заштитне структуре и покушаја минимизирања повреда возача трактора.

Заштитна кабина или рам на трактору служи да заштити возача од повреде у случају да се трактор преврне.

Tекст Уредбе о условима и начину спровођења субвенцисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор („Службени гласник РС“, број 144/22) може се преузети ОВДЕ.