RSS

You are here

Влада Србије усвојила предлог за оснивање привредног друштва „Аеродроми Србије“

Влада Србије усвојила је на данашњој седници предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да се започне са активностима потребним за поступак оснивања привредног друштва „Аеродроми Србије“.

 

Влада је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре задужила да образује Радну групу састављену од представника надлежних министарстава и осталих релевантних субјеката која ће координирати активности неопходне за спровођење овог поступка.

 

На предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  Влада се сагласила да се наставе активности на реализацији пројекта изградње брзе саобраћајнице – државног пута IБ реда број 21 Нови Сад – Рума (Фрушкогорски коридор).

 

Влада је задужила Министарство да настави активности на спровођењу овог пројекта.