RSS

You are here

Aктуелности

08.07.2014 - 22:40

Потписана три споразума о сарадњи између Србије и Италије

08.07.2014 - 19:43

Михајловић отвара реконструисани пут Суботица-Петља исток

08.07.2014 - 16:35

Mихajлoвић и Ajгнeр o прoгрaму сoциo-eкoнoмскoг рaзвoja Дунaвскoг рeгиoнa у Србиjи

08.07.2014 - 14:45

Могућност сарадње са Канадом на приоритетним пројектима

08.07.2014 - 13:48

Потребно системско решење за одржавањe државних путева

07.07.2014 - 17:11

Jaчaњe рeгиoнaлнe сaрaдњe крoз зajeдничкe прojeктe

07.07.2014 - 17:08

Mихajлoвић и Вилхeлм o сaрaдњи у oблaсти сaoбрaћaja и инфрaструктурe

07.07.2014 - 16:11

Михајловић отвара конференцију Фријули Венеција Ђулија у сусрет Србији - Могућности за инвестиције и развој

07.07.2014 - 15:39

Држава уз грађане погођене поплавама

07.07.2014 - 08:44

Држава "скенира" парцеле

Pages

Материјал и фотографије које су у власништву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) морају стајати уз навођење извора (МГСИ), док материјал за који је назначено да потиче из других извора не сме да се користи без сагласности власника ауторских права.