You are here

ЦЈН 10/2023 - НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НЕ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 1.000.000,00 ДИНАРА) ПАРТИЈА 1 – ДЕСКТОП РАЧУНАРИ СА МОНИТОРОМ, ТИП 5