You are here

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ НАДЗОРНОГ ОРГАНА КОЈИ ЋЕ ВРШИТИ И СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОСТА ЗЕМУН-БОРЧА СА ПРИПАДАЈУЋИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА JN 3/2016