You are here

Додатни (непредвиђени) радови на изградњи моста Љубовија-Братунац, бр.1/2017 – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда