You are here

Информација о стању раздужених појединачних међународних дозвола домаћих превозника од ступања на снагу Уредбе о расподели страних дозвола за међународни јавни превоз ствари домаћим превозницима