You are here

Измештање високонапонских линија на деоници 3: Обреновац-Уб, Аутопута Е-763 –преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда