You are here

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА 2021. ГОДИНУ, КОЈИ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ВЛАДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ