You are here

Jaвнa нaбaвкa - Радови на уклањању објеката, односно делова објеката, по решењима републичких грађевинских инспектора, на подручју Републике Србије, за 2014. годину, који се граде или је њихово грађење завршено без грађевинске дозволе