You are here

Јавни позив - за избор Стратешког партнера на реализацији Пројекта реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица-Хоргош - граница са Мађарском (Сегедин)