You are here

ЈН 11/2020 - Услуге унапређења и одржавања постојећих софтверских система у унутрашњој пловидби и умрежавање Лучких капетанија у јединствени информациони систем