You are here

ЈН 12/2016 - Услуге израде измена пројектно-техничке документације за изградњу „Прве А фазе” државног пута првог реда, аутопута на траси постојећег магистралног пута М-1.11, веза Коридор 10 - Крагујевац од км 5+000 до км 14+773 са техничком контролом