You are here

ЈН 12/2019 РАДОВИ – Чишћење касетне муниције и других неексплодираних убојних средстава са локације „ Стеван Синђелић“, општина Црвени Крст, град Ниш, на којој је планирана изградња стамбених објеката у оквиру Пројекта изградње станова за припаднике служб