You are here

ЈН 19/2018 Услуге - ангажовање сарадника на основу Уговора о делу на Пројекту Стратегија Европске уније за Дунавски регион и реализација активности у оквииру Приоритетне области 16 - Побољшати мобилност мултимодалност - железнички, друмски и ваздушни тран