You are here

ЈН 25/2019 Услугa - ангажовање једног тематског стручњака са пуним радним временом за подршку администрацији Србије у имплементацији ЕУСАИР (Стратегија ЕУ за Јадранско-јонску регију), нарочито за званично постављеног координатора стуба (КС) за Стуб 2, По