You are here

ЈН 28/2018 Услуге интегралне подршке за рад "Система за издавање међународних дозвола у друмском транспорту" у складу са одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник РС" број 68/15) и Закона о превозу терета у друмском саобр