You are here

JN 29/2019 ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЈАВНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ОД ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ СМЕДЕРЕВО-МАЛА КРСНА ДО ТЕРМИНАЛА ЗА РАСУТЕ И ГЕНЕРАЛНЕ ТЕРЕТЕ ЛУКЕ СМЕДЕРЕВО