You are here

ЈН 42/2018 Израда Урбанистичког пројекта за изградњу кружне саобраћајне раскрснице за прикључење И фазе аутопута Е-75 („Y крак“) на гранични прелаз Келебија