You are here

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење стана у својини грађана, задужбина И фондација