You are here

МЕЂУНАРОДНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за изградњу зграде од 106 станова у склопу реализације Пројекта стамбене обнове од последица земљотреса Фаза 1, Краљево, Србија, Број набавке: 404-02-64/2017-02 од 10.04.2017