You are here

Нацрт закона о изменама и допунама закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду