You are here

ПЛАН РАДА МИНИСТАРСТВА ЗА 2020. ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ПЛАНА РАДА ВЛАДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ