You are here

Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију за јавну набавку услуга - израда Програма имплементације Регионалног просторног плана за подручје Подунавског и Браничевског управног округа ЈН 30/2015