You are here

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НОРМАТИВИМА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И СТАНОВА