You are here

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ КОНТРОЛУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА, КОМИСИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА, КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ КОНТРОЛУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА