You are here

ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ ИСПИТА И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА, УСЛОВИМА ЗА СТИЦАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА И САДРЖИНИ РЕГИСТРА ПРОФЕСИОНАЛНИХ УПРАВНИКА