You are here

ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ РЕГИСТРА И ДОКУМЕНТАЦИЈИ ПОТРЕБНОЈ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ И ЕВИДЕНЦИЈУ ПОДАТАКА О СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, КАО И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ПОДАТАКА И ДОКУМЕНАТА