You are here

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РАД НЕПРОФИТНЕ СТАМБЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И САДРЖИНИ ПОСЕБНОГ РЕГИСТРА НЕПРОФИТНИХ СТАМБЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА