You are here

ПРЕТХОДНА НАЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА "АДАПТАЦИЈА БРОДСКЕ ПРЕВОДНИЦЕ У САСТАВУ ХЕПС ЂЕРДАП 1"