You are here

Претходно обавештење које се односи на јавну набавку услугa Израде Генералног пројекта робно-транспортног центра, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење контејнерског терминала у Макишу

Документи: