You are here

РАДОВИ НА ОБАВЉАЊУ ЗАШТИТНИХ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА НА АУТОПУТУ Е-763, ДЕОНИЦА 3: ОБРЕНОВАЦ-УБ, МЕСТО МИСЛОЂИН, НАЗИВ КОВАНЧИНА, СТАЦИОНАР КМ 0+525 ДО КМ 0+625, ЈН 37/2015