You are here

УПУТСТВО О САДРЖИНИ ЗАХТЕВА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА