You are here

УРЕДБА О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗАБРАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА КОД КОРИСНИКА СРЕДСТАВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ