RSS

You are here

УРЕДБA О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПОД КОЈИМА СЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ МОЖЕ ОТУЂИТИ ИЛИ ДАТИ У ЗАКУП ПО ЦЕНИ МАЊОЈ ОД ТРЖИШНЕ ЦЕНЕ, ОДНОСНО ЗАКУПНИНЕ ИЛИ БЕЗ НАКНАДЕ, КАО И УСЛОВЕ, НАЧИН И ПОСТУПАК РАЗМЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Документи: