You are here

Услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру изградње „Прве А фазе” државног пута првог реда, аутопута на траси постојећег магистралног пута М-1.11,веза Коридор10–Крагујевац,од км 5+000 до км 4+773”,ЈН28/2016