You are here

Закон о потврђивању Протокола од 3. јуна 1999. године о изменама Конвенције о међународним железничким превозима (cotif) од 9. маја 1980. године (Протокол из 1999) и Конвенције о међународним железничким превозима (cotif) од 9. маја 1980. године у верзији